Hoppa till innehåll

Felanmälan och larm till Gatuenheten och Fastighetsenheten

Akuta fel gällande Gatuenheten

Som kan innebära skada på person eller egendom ring:
tel. 0521-72 34 00. Efter kontorstid: tel. 031-703 16 15 (larmcentralen)

När det inte är akut

Anmäl via länken eller vår app "Felanmälan Vänersborg".

Anmälan görs i verksamhetsområden:

Vatten och avlopp - Problem med kommunens vatten- och avloppsledningar utomhus. Skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Gata - Kommunal gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Renhållning - Hämtning av hushållsavfall, slamtömning eller återvinning.

Park - Skador i parker, lekplatser eller kommunala båtplatser.

Skog och natur - Om du har ett avtal om snöröjning och/eller gräsklippning med Gatuenheten.

Samhällsbyggnad - Kommunens fastigheter - Om du upptäcker skador eller fel på kommunala byggnader.

Övrigt

Akuta ärenden för Fastighetsenhetens hyresgäster

När det är risk för bestående skador i lokaler. Exempel el-fel, vattenläcka, avloppsstopp, ingen värme i lokalen (vintertid), eller fel med risk för personskada samt de fel som behöver åtgärdas inom ett dygn. Tel. 0521- 72 34 00 hela dygnet.

När det inte är akut

Gör en anmälan via länken Felanmälan Fastigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hanteringen av ditt ärende kan du följa via länken.

Hjälp med inloggningsuppgifter kan fås genom vår felanmälan,
E-post: felanmalan-fastighet-gata@vanersborg.se

Ladda ner appen från iTunes Store eller Google Play

KONTAKT

Felanmälan:
0521-72 34 00

Gatuenheten
Gatuchef:
Andreas Knutsson
0521-72 12 44

Kundmottagare:
Ann-Helen Brobeck
0521-72 12 27

Fastighetsenheten -
Fastighetsdrift
Enhetschef:
Vakant
0521-72 34 01

FELANMÄLAN