Hoppa till innehåll

Cisterner

Vilka cisterner omfattas?

Denna information gäller cisterner som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja.

  • Cisterner i mark som rymmer över 1 m3
  • Cisterner ovan mark som rymmer över 1 m3 men högst 10 m3

Krav på besiktning

Återkommande kontroll av oljecisterner ska ske vart 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. Revisionskontroll ska ske vid större förändringar, t.ex. vid omfattande reparation. Installationskontroll ska utföras på alla cisterner innan de börjar användas.

På SWEDAC:s hemsida kan du söka efter ackrediterade företag som utför cisternkontroller.

När besiktningen har genomförts skriver besiktningsföretaget en kontrollrapport, där det framgår om cisternen uppfyller gällande krav. Kontrollrapporten lämnas till den som använder cisternen och ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Anmäl ny cistern

Om du installerar en ny eller begagnad cistern ska du anmäla det till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det finns ett undantag för cisterner inomhus som är fullt kontrollerade runt om och som har rörledningar ovan golv. 

Länk till blankett (, 359.4 kB)

Cisterner som tas ur bruk

En cistern som tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen efter att den är tömd, rengjord och torr invändigt samt påfyllning omöjliggjorts.
Länk till blankett (, 78.8 kB)

Cistern inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 l ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. När en ny cistern installeras ska den ha sekundärt skydd, t.ex. invallning. Cisterner som ine har sekundärt skydd ska kontrolleras med halverat tidsintervall. Det innebär att cisterner som normalt kontrolleras vart 12:e år istället kontrolleras vart 6:e år, och cisterner som kontrolleras vart 6:e år istället kontrolleras vart 3:e år. Det kan finnas fler regler kring cisterner i skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift ska tas ut för följande överträdelser:

  • Ej informerat om installation av cistern; 1000 kr.
  • Ej utfört installationskontroll eller revisionskontroll; 3000 kr.
  • Ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall; 2000 kr.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt:
Andrea Munkhammar

Telefon:
0521-72 16 24

E-post:
andrea.munkhammar@vanersborg.se