Hoppa till innehåll

Du som konsument

Säker mat

Ingen ska bli sjuk av maten som vi äter. De regler som finns inom livsmedelsområdet har som mål att maten ska vara säker och att du som konsument ska kunna lita på att maten som du köper är rätt märkt. Konsumenten ska även kunna lita på att det som står i meny eller matsedel är det som serveras.
I Vänersborgs kommun är det Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer livsmedelslagstiftningen. Om det upptäcks brister vid kontroll av en verksamhet så kan vi agera på olika sätt beroende på vilka avvikelser som upptäcks. Bedöms avvikelsen vara allvarlig så kan Miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen förelägga eller förbjuda verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är en myndighet, det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. Om någon hör av sig till oss och vill veta till exempel resultatet från en inspektion så lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Anmäl misstanke om matförgiftning  

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat eller dryck från ett livsmedelsföretag, så ska du kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen snarast för utredning. Det är också en fördel om du omgående kontaktar förtaget så att de kan förhindra att fler blir sjuka. Vid allvarliga symptom, kontakta din vårdcentral.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt:
Annelie Sundblad

Telefon:
0521-72 16 45

E-post: annelie.sundblad@vanersborg.se

Kontakt:
David Tengberg

Telefon: 0521-72 12 30

E-post: david.tengberg@vanersborg.se

Kontakt:
Kajsa Wegberg

Telefon:
0521-72 12 66

E-post:
kajsa.wegberg@vanersborg.seMER information

Vill du veta mer om  livsmedelslagstiftningen, kontrollen eller mat så kan du söka vidare på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster