Hoppa till innehåll

För dig som vill sälja eller servera livsmedel

Vad innebär livsmedelslagstiftningen för dig?

Livsmedel som hanteras ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkar negativt. Livsmedel ska även innehålla det som utlovas i märkningen eller på matsedeln. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen som säljs eller serveras är säkra och korrekt märkta. Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och i Vänersborgs kommun är det Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningens krav.

Registrering eller godkännande av livsmedelsverksamhet

För att starta en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs så krävs antingen att anläggningen registreras eller godkänns av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Registrering krävs för företag som säljer, tillverkar eller serverar livsmedel. Anmälan om registrering måste göras även om du tar över en redan befintlig verksamhet, alltså ny ägare innebär att verksamheten måste anmälas på nytt.

Anläggningar som kräver godkännande är så kallade animalieanläggningar.
Animalieanläggning är till exempel industrier som håller på med kött, fisk, ägg, mjölk och levererar varor till annat livsmedelsföretag.

Hur anmäler jag min livsmedelsverksamhet?

Ansökningsblankett hittar du i rutan Mer information.
Vid registrering behöver du endast skicka in en ifylld blankett till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du ska lämna in din anmälan senast 10 dagar innan du startar din verksamhet.
Gäller det en ansökan om godkännande av animalieanläggning så får du inte starta verksamheten förrän du fått ditt tillstånd.

Vad kostar det?

För registreringen så tar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ut en avgift för handläggningen av ärendet. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.
En årlig avgift ska också betalas från det år verksamheten startar.  Hur stor den årliga avgiften blir beror på vad du har för typ av livsmedelshantering, hur stor anläggningen är och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter eller inte.

En ansökan om godkännande kostar motsvarande en årlig kontrollavgift som beräknas på anläggningens verksamhet och produktionsstorlek

Säker livsmedelshantering

Företagaren är ansvarig för att maten är säker

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om vilka regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. du som livsmedelsföretagare och din personal ska känna till de risker som finns vid hantering av livsmedel och hur man gör för att säkerställa att maten som säljs eller serveras är säker.

För att säkerställa att de olika delarna i din verksamhet fungerar på ett säkert sätt så behövs tydliga rutiner som är enkla att följa och förstå för personalen. Rutinerna kan vara skriftliga eller muntliga, det viktiga är att alla som jobbar i företaget är insatta i rutinerna och att nyanställd personal kan ta del av dem.
Rutinerna kan se olika ut beroende på vilken sorts verksamhet du bedriver. En liten kiosk med förpackade livsmedel behöver inte ha lika omfattande rutiner som ett stort skolkök med tillagning. För att få hjälp med att ta fram rutiner som kan passa din verksamhet så kan du läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida om vägledningar och branschriktlinjer.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt:
Annelie Sundblad
Telefon:
0521-72 16 45

E-post:
annelie.sundblad@vanersborg.se

Kontakt:
David Tengberg

Telefon: 0521-72 12 30

E-post: david.tengberg@vanersborg.se

Kontakt:

Kajsa Wegberg

Telefon:
0521-72 12 66

E-post:
kajsa.wegberg@vanersborg.se