Hoppa till innehåll

Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken, tobakslagen smittskyddslagen och strålskyddslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter.

Tillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling.

Tillsynsområdet omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.
 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt:
Anna Torsson

Telefon:
0521-72 12 39

E-post:
anna.torsson@vanersborg.se

eller

Kontakt:
Kajsa Wegberg

Telefon:
0521-72 12 66

E-post:
kajsa.wegberg@vanersborg.se