Hoppa till innehåll

 

Sjöar och vattendrag

Det är en ganska mäktig känsla att titta ut över en sjö som är så stor att vattnet möter himlen i horisonten. Så är det med Vänern, i alla fall på många platser längs sjöns stränder.

Det finns också många andra sjöar i Vänersborgs kommun. Till dessa räknas ibland Dättern och Vassbotten som egentligen är två näringsrika vikar som snörts av från Vänern. Bland övriga sjöar finns Hullsjön, Stora Hästefjorden och Östra Hästefjorden. De ligger på slätterna och är grunda och näringsrika med stora vassområden.

Sjöarna i kommunens sydvästra del är spricksjöar som har bildats genom sprickor i jordskorpan. Eftersom de till viss del ligger i jordbrukslandskap och är omgivna av en del bebyggelse är de ganska näringsrika.

Sjöar på bergen

Annars ligger de flesta av kommunens mindre sjöar på bergsplatåerna Hunneberg och Kroppefjäll. De är omgivna av myrmark och skogsmark och är därför ganska sura och rika på humusämnen. På Halleberg ligger bara en sjö, Hallsjön, som också är en spricksjö. Från Hallsjön går ett vattendrag till det vackra vattenfallet Brudslöjan vid Nordkroken. Därifrån rinner vattnet vidare till Vänern.

Kommunens största vattendrag är Göta älv. Vid Vargön finns en kraftstation som reglerar älven och därmed hela Vänern. Parallellt med älvens början går det mindre vattendraget Lillån. Det rinner ut i Göta älv vid Restad.

Över Brålandaslätten rinner Frändeforsån, Dälpan och Lillån till Dalbergså. Hakerudsälven rinner upp vid Kroppefjäll och vidare över Brålandaslätten till Östra Hästefjorden. Dessa vattendrag går genom jordbruksmark och är näringsrika.

Bodaneälven i kommunens västra del och Risån som ligger på kommungränsen mot Uddevalla är relativt opåverkade vattendrag med bra vattenkvalitet.

Övergödning

Övergödning beror oftast på att sjöarna och vattendragen tillförs näringsämnen. Näringen kan till exempel komma från jordbruket och från enskilda avlopp med dålig rening. De flesta av kommunens vattendrag är påverkade. Övergödning av sjöar och vattendrag kan leda till

  • igenväxning,
  • syrebrist som leder till fiskdöd,
  • algblomning med giftiga alger.

Försurning och kalkning

Vissa av kommunens sjöar är försurade. Ofta är sjöarna högt upp i vattensystemet känsligast för försurning. Där är jordlagren tunna, grovkorniga och urlakade, så det finns inte så mycket ämnen som kan motverka försurningen. Sådana sjöar finns på Halleberg, Hunneberg och Kroppefjäll. För att försurade sjöar och vattendrag ska må bra kalkas vissa sjöar, vattendrag och våtmarker. I Vänersborgs kommun sker kalkning i Hallsjön på Halleberg och i Hålevattnet, Sundsjön, Gåsevatten, Övre Idetjärn och Nedre Idetjärn på Kroppefjäll.

I vår kommun sker kalkningen från helikopter och från båt. På länsstyrelsens film nedan går det att se hur kalkning från helikopter går till.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29