Hoppa till innehåll

 

Båtar och miljö

Vänerparken_marina

Vänersborgs kommun arbetar aktivt för att förbättra miljön i hamnar och på sjön.

Detta sker i ett miljösamarbete mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland och skall leda till:

  • minskade utsläpp av kolväten från utombordare genom ökad användning av alkylatbensin
  • ökad användning av miljöanpassade tvåtaktsoljor
  • bättre avfallshantering i hamnarna
  • bättre omhändertagande av latrin och lättare att ta hand om toalettvatten från båtar för att minska onödiga utsläpp direkt i vattnet
  • minskad användning av giftiga båtbottenfärger
  • minskade risker för utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattnet
  • samt miljövänligare tvätt- och rengöring av båtar

Kommunerna i Västra Götaland arbetar för att skydda våra vatten från föroreningar av alla slag. En särskild båtgrupp arbetar med att ta fram råd och tips för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen från båtar.