Hoppa till innehåll

 

LEVA-projektet

”LEVA- Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten” startades i februari 2019 och är ett samarbete mellan Vänersborgs kommun och Dalslands Miljö- och Energiförbund.

LEVA står för: ”Lokalt Engagemang för Vatten” och är en nationell satsning med förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i 20 olika pilotområden i Sverige. Ett pilotområde är på Dalboslätten i Vänersborgs- och Melleruds kommuner. Ytterligare samarbetspartners i pilotprojektet är: LRF Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra Götaland och Dalbergså-/Holmsåns Vattenråd. Projektet finansieras i huvudsak av statliga bidrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och LOVA-bidrag och där kommunerna är med och medfinansierar.

Under hösten 2019 beviljades projektet LOVA-bidrag på närmare 6 miljoner kronor. Detta innebär att projektet förlängts till 2023 och att projektområdet utökas till hela Dalboslätten. Det kommer också finnas ekonomiska medel till åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. För att hinna med arbetet kommer ytterligare en åtgärdssamordnare att anställas.

”LEVA- Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten” drivs av åtgärdssamordnarna Henrik Ekstrand och Madeleine Svärd. Elin Isaksson och Anton Larsson som jobbar som kommunekologer på Vänersborgs kommun deltar i projektgruppen. Projektet har stark koppling till kommunens arbete med miljökvalitetsnormer för vatten och miljöprogrammets fokusområde ”vatten i världsklass”.
Syftet med LEVA-projektet är att minska övergödningen i vattendragen på Dalboslätten, förbättra vattenkvaliteten och samtidigt behålla en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion. Det gäller att hitta rätt åtgärd på rätt plats i landskapet. Detta kan vara t.ex strukturkalkning, kalkfilterdiken, fosfordammar, våtmarker, precisionsodling, skyddszoner m.m.

Vill du veta mer om projektet? Bor du på Dalboslätten och är intresserad av vad du kan göra för åtgärder på dina marker för förbättrad vattenkvalitet?

Kontakta Madeleine Svärd eller Henrik Ekstrand för mer information.

Madeleine Svärd (föräldraledig till november 2021)
Telefonnummer: 0530-93 94 60.
Mailadress: madeleine.svard@dalsland.se

Henrik Ekstrand
Telefonnummer: 0530- 93 94 53
Mailadress: henrik.ekstrand@dalsland.se

Följ gärna projektet på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29