Hoppa till innehåll

Naturvård, parker

Vid Hamnkanalen

Här beskrivs det övergripande arbetet med parker och natur i Vänersborgs kommun

Vänersborg har god tillgång till olika naturupplevelser med små kvartersskogar, lite större tätortsnära skogar och stora rekreationsskogar såsom Halle- och Hunneberg. Dessutom finns åtskilliga mil av Vänerkust och många sjöar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon till kundmottagning:
0521-72 12 27

Enhetschef:
Marina Karlsson

Telefon:
0521-72 12 32

E-post:
marina.karlsson@vanersborg.se