Hoppa till innehåll

Lekplatser

Lekplats i Brinketorp

Lekplats i Skräcklan, Vänersborg

I Vänersborgs kommun  finns det cirka 50 allmänna lekplatser som sköts och underhålls av Parkenheten. På lekplatser, som t ex hör till bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar, campingplatser, skolor eller förskolor ansvaras skötseln av respektive ägare.

Följ länkar till de mest kända och välbesökta lekplatserna inom Vänersborgs kommun:
Plantagets lekplats, Vänersborgs centrum
Skräcklans lekplats, Vänersborgs centrum
Multibana, Blåsut
Sirius, Torpa område
Sjövik, Blåsut
Rönnen, Vänersborgs centrum
Åbon, Onsjö
Brinketorp
Brålanda
Frändefors  
Vargön

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon till kundmottagning:
0521-72 12 27

Enhetschef:
Tf. Håkan Ek

Telefon:
0521-72 13 69

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se