Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-22

Exploatering vid Kindblomsvägen

Information inför exploateringen av området vid Kindblomsvägen

Under våren kommer arbetet med exploateringen av området vid Kindblomsvägen, Blåsut att påbörjas.

Arbetet kommer börja med att en mindre röjning av skogen och det kommer byggas en damm för salamandrarna i området.

I höst påbörjas arbetet med vägen in till det nya bostadsområdet.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Byggnadstekniska frågor kontakta:
Stefan Parnebo, Enhetschef

0521-72 12 41

Övriga frågor kontakta:
Maria Wagerland, Exploateringsingenjör   

0521-721169

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se