Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-04

Nytt servicecenter

Ett nytt servicecenter ska byggas på Gardesanna.

Under maj månad bygger samhällbyggnadsförvaltningen ett nytt servicecenter vid Gardesanna.
Arbetet utförs av Gatuenheten, Skog- och natur.

Vid frågor kontakta
Enhetschef Skog- och Natur Håkan Ek 0521- 72 13 69 eller
Mark- och exploateringsingenjör Maria Wagerland 0521- 72 11 69


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se