Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-07

Mycket nöjda besökare till bygglov

100 procent av besökarna till bygglovsenheten är nöjda eller
mycket nöjda med personalens bemötande.

I september 2015 införde bygglov telefon- och besökstider.
Syftet var att besökare skulle vara säkra på att få träffa en handläggare för att få hjälp och råd i bygglovsfrågor.

Efter hösten genomförde vi en enkät för att få reda på hur våra besökare uppfattar servicen. Då var 99 procent av besökarna nöjda. Svaren
gjorde att vi justerade telefon- och besökstiderna för att ännu bättre stämma överens med kundernas önskemål.

Nu har vi gjort en ny mätning. Även denna gång är det
glädjande siffror. Totalt har 25 personer svarat på enkäten. Av svarar samtliga, alltså 100 procent, att de är nöjda eller mycket nöjda med att:

  • De fick svar på sina frågor
  • De har uppfattat personalen som kompetent och kunnig
  • De fick ett bra bemötande
  • De fick bra och tydlig information om vilka handlingar de behöver lämna in

På frågan om besökarna hade fått bra information om hur deras ärende kommer att behandlas var det enenda  som hade gett en trea i betyg.
Övriga 24 var nöjda eller mycket nöjda.

- Vi strävar hela tiden att förbättra vår service därför är det extra roligt då våra besökare i bygglovsärende ger oss ett gott betyg. Vi får ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och arbetar på rätt sätt. Detta ger oss mer energi på att bli ännu bättre, säger Sophia Vikström, chef för Byggnads- och Samhällsbyggnadsförvaltningarna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se