Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-09

Samrådsmöte hölls om detaljplan för Misteln 22

Igår hölls ett informationsmöte/tidigt samråd angående en ny detaljplan för fastigheten Misteln 22. Planarkitekt Isa Pettersson informerade om planerna för bland annat ett nytt bostadshus mot Edsgatan. Ett femtontal personer samlades i kommunhuset för att ta del av planerna.

Hade du inte möjlighet att komma?

Klicka här för information om planarbetet inom kv. Misteln.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se