Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-13

Vänersborg bäst i Sverige på klimatanpassning

Bo Carlsson och Marie Dahlin tar emot pris för Sveriges bästa kommun vad gäller klimatanpassning.

Bo Carlsson och Marie Dahlin tar emot pris för Sveriges bästa kommun vad gäller klimatanpassning.

Vänersborg har idag fått utmärkelse som bästa kommun i landet när det gället klimatanpassning.

För att skapa en samlad bild av hur långt Sveriges kommuner kommit i sitt arbete med klimatanpassning och för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring, årligen en kartläggning av kommunernas arbete. Resultaten ligger till grund för en rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete där goda exempel lyfts fram.

Enligt rankingen är Vänersborg bäst bland Sveriges kommuner vad gäller klimatanpassning! Kommunalråden Bo Carlsson och Marie Dahlin har idag deltagit i en konferens i Stockholm där de mottogit utmärkelsen.

– En glad överraskning, vi är stolta  över att vårt engagemang i översvämningsfrågor och energifrågor har gett resultat, kommenterar Marie Dahlin.

- Vänersborgs läge är vid stora dricksvattentäkter för många människor och vi måste vara rädda om den enorma resurs som vi har. Vi fick ordentliga erfarenheter efter översvämningarna 2001 och med vårt läge vid Vänern och Göta Älvs inlopp måste vi anpassa oss till kommande klimatförändringar för att kunna vara en attraktiv kommun. Vi har flera otroligt duktiga tjänstemän som jobbar mycket engagerat i dessa frågor samt en framsynt och modig politik, säger förvaltningschefen för bygg- och samhällsbyggnad Sophia Vikström.

Vad är det som gör att Vänersborg lyfts fram som en förebild?
Här är några exempel på det som vi har jobbat med:

  • Sedan översvämningen 2001 har vi arbetat med översvämningsfrågor. Vi har tagit fram ett översvämningsprogram och gör årliga klimatanpassningsinvesteringar såsom pumpstationer, översvämningsvallar. Vi arbetar med lokalt omhändertagande av regnvatten i både industriområden och bostadsområden. Vi har arbetat förebyggande för att minska antalet källaröversvämningar vid skyfall.
  • Samverkan med kommunerna kring Vänern för att få till en vattenreglering som minskar risken för översvämningar.
  • Vår Blåplan behandlar vattnet ur ett helhetsperspektiv med intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Blåplanen pekar ut vattenområden som ska värnas och de som kan utvecklas, analysera vilka orsaker det finns till vattnets dåliga status, och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra statusen. Här ligger vi i framkant i Sverige!
  • Tillsammans med kommunerna kring Göta älv ta vi fram ett vattenskyddsområde för hela området kring älven.

 


KONTAKT

Samhällsbyggnadschef
Sophia Vikström

Telefon:
0521-72 12 05

E-post:
sophia.vikstrom@vanersborg.se

MER information

Bakom utmärkelsen står IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, och bygger på en enkätundersökning där de frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning.

Pressmeddelande från IVLlänk till annan webbplats