Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-07-11

Trygghetsbelysning på Torpa

Ett sätt att öka tryggheten i utemiljön är att arbeta med belysningen. Därför satsar kommunen i år på att förbättra ljusmiljön i Torpaområdet.

- Vi vill att invånarna ska känna sig trygga när de rör sig ute, även när mörkret fallit, berättar Marina Karlsson, ingenjör på Gatuenheten som varit med och planerat insatserna. En trevlig och fin belysning bidrar till helhetsupplevelsen, och gör att närområdet upplevs tryggare.

Efter dialog med invånare och trygghetsvandringar kvällstid, lades en plan för både traditionella och innovativa insatser på Torpaområdet. Utsmyckning och lekfull belysning på gång- och cykelbanan mellan Siriusområdet och Mariedalsskolan och mer belysning på fotbollsplan på Flanaden, är några exempel.

Ett sätt att förbättra upplevelsen där människor rör sig kvällstid, är att ljussätta miljön runt gång- och cykelbanor. Därför kommer träd och buskar att belysas i olika färger utmed exempelvis Tornstigen.

Insatserna kommer att vara klara hösten 2016.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se