Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-07-21

Oseriös försäljning av sotningstjänster

Ett företag som ibland uppger sig vara sotare har den senaste tiden ringt runt till fastighetsägare och försökt sälja sina tjänster.

Företaget erbjuder bland annat rensning av imkanaler och påstår att det är obligatoriskt. När det gäller villor finns emellertid inte något lagstadgat tidsintervall för rensning av imkanaler utan det är fastighetsägarens ansvar att det hålls i gott skick.

Sotning genomförs i Vänersborgs kommun av den sotare vi har avtal med, Norra Älvsborgssotaren, som alltid aviserar sina förrättningar via brev. Sotningen sker enligt de frister som Vänersborgs kommun har beslutat om.

Brandskyddskontroll genomförs av kommunens skorstensfejarmästare och får inte genomföras av någon annan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information