Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-18

Nu intensifieras fiberutbyggnaden

I måndags kom de första resultaten av fibersatsningen i Vänersborg! Det var ett antal hushåll i Blåsut som blev först ut att få tillgång till bredband via det fibernät som Telia bygger ut i Vänersborgs tätorter, utifrån samverkansavtalet med Vänersborgs kommun. Satsningen på fiber innebär att många kommer att få fiber inom en relativt kort tid. Det innebär också att det kommer att grävas intensivt i stora delar av kommunens tätorter.

Fiberutbyggnad

Några av de ansvariga inspekterar grävarbetet i Blåsut. Från vänster: André Szczerba, Skanova, Mikael Jarmdahl, Telia, Lars Merlert, Relacom, Magnus Falk, Skanova och Andreas Knutsson, Vänersborgs kommun

Avtalet mellan Telia och kommunen omfattar närmare fem tusen hushåll i Vänersborgs tätorter. Närmare två tredjedelar av hushållen valde att tacka ja till erbjudandet, vilket är en jämförelsevis hög andel. I och med satsningen bedömer Vänersborg att kommunen i god tid kommer att klara regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband år 2020.

– Det är en väldigt bra satsning som Vänersborgs kommun har gjort och ett unikt projekt för oss. Det finns ingen kommun som jag känner till där satsningen är så bred och där fibernätet byggs ut så kraftfullt, under så kort tid, konstaterar Mikael Jarmdahl, kommun- och stadsnätsansvarig på Telia.

– Roligt att börja se resultatet av den satsning vi gjort, säger kommunalrådet Marie Dahlin.

Samordningsmöte fiberutbyggnad

Varje måndag samordnas grävarbetet mellan nätägarna Skanova, entreprenörer och kommunens gatuenhet för att arbetet och framkomligheten ska fungera.

För att få det att fungera utan att trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas är ett nära samarbete mellan Telias entreprenörer och kommunen viktigt.

– Vi har ett väldigt bra samarbete, säger både byggledare Magnus Falk från Skanova och gatuchef Andreas Knutsson från Vänersborgs kommun. Vi är alla måna om att fiberutbyggnaden ska störa så lite som möjligt, och ber om överseende för de störningar som ändå uppstår.

Alla berörda parter träffas varje måndag för att gå igenom föregående och kommande vecka. Gatuenheten träffar också varje entreprenör var för sig ute på plats i varje område för att ha en försyn innan de får börja arbetet. Likaså sker en eftersyn i varje område.

Grävning för fiber pågår i flera områden just nu, såsom i Brålanda, Blåsut och Vargön. I Frändefors är det stora grävarbetet klart, förberedelser för asfaltering pågår. Nästa område där grävarbete kommer att inledas inom kort är Onsjö.Hela utbyggnaden ska vara klar under 2017.

På kommunens hemsida kan du övergripande följa vilka områden som berörs av grävarbetet. www.vanersborg.se/fiberlänk till annan webbplats

KONTAKT

Kontakt på Telia:

Frågor angående den pågående fibernätsutbyggnaden hänvisas till Telias kundtjänst

E-post:
oppenfiber@teliasonera.com

Telefon:
020-40 24 00

Villaägare som beställt installation av fiber via Telia
Följ leveransen av din beställning på hemsidan (inloggning med bank-ID)www.oppenfiber.se/minfiberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt på kommunen:

Titta i frågor och svar om din fråga finns där.

Vanliga frågor och svar om fiber

Frågor om asfaltering av grävda schakt, hänvisas till Felanmälan

Övriga frågor om den pågående fiberutbyggnaden i kommunens tätorter

Gatuchef
Andreas Knutsson

E-post:
andreas.knutsson@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 12 44

Frågor om kommunens fiberstrategi, fiber på landsbygden osv

IT-chef
Jörgen Haglund

E-post:
jorgen.haglund@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 23 89

Vänersborgs kommun

Telefon, växel:
0521-27 10 00