Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-20

Återvinningscentral ska bli kretsloppspark

Illustration över ny kretsloppspark

Nu har kommunen kommit ett steg närmare en kretsloppspark.

På dagens byggnadsnämnd 2016-09-20 beslutades att planförslaget ska gå ut på samråd.

Bakgrund till planarbetet är att återvinningscentralen på Holmängen inte har möjlighet att växa inom Holmängen.

Verksamheten behöver utökas och avsikten är att anordna en modern kretsloppspark på en del av den kommunägda fastigheten Torpa 1:2.

Samråd kommer att ske mellan 26 september-30 oktober 2016 och handlingarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida, på byggnadsförvaltningen och på biblioteket i Vänersborg.

Läs mer om planerna på hemsidan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se