Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-23

Barnen formger utsmyckning på Torpa

Elever på Mariedalsskolan har formgivit rymdfigurer som är en del av arbetet med att utveckla belysningen för att bidra till trygghet och trivsel på Torpaområdet.

Just nu genomförs flera åtgärder som att byta ut lampor för att få ett vitare sken, och ljussätta miljön runt gång- och cykelvägar för att öka trivsel och trygghet. Utsmyckning och lekfull belysning på gång- och cykelbanan mellan Siriusområdet och Mariedalsskolan är en annan satsning. Elever på Mariedalsskolan har varit med och tagit fram utseendet på figurer med rymdtema som nu har vidareutvecklats av kommunens 3D-grafiker.

Illustrationerna ska resultera i 1,20 m höga träfigurer som kommer att belysas utmed cykelbanan. Hanin, 8 år, är en av eleverna som kommer att kunna se sin figur på plats i oktober.

- Vi vill att invånarna ska känna sig trygga när de rör sig ute, även när mörkret fallit, berättar Marina Karlsson, ingenjör på Gatuenheten som varit med och planerat insatserna. En trevlig och fin belysning bidrar till helhetsupplevelsen, och gör att närområdet upplevs tryggare.

Att använda belysning som ett sätt att förbättra trygghet och trivsel på Torpa, var en åtgärd i kommunens strävan mot att fler invånare skall uppleva livskvalitet, välbefinnande och trygghet. Projektet var också en del av det medborgarlöfte kommunen och Polisen kommit överens om för att bidra till tryggheten i Vänersborgs kommun.

Både traditionella och innovativa insatser har ingått i satsningen på Torpaområdet. Valet av åtgärder kom till efter dialog med invånare och trygghetsvandringar kvällstid. Några exempel på åtgärder är utsmyckning och lekfull belysning på gång- och cykelbanan mellan Siriusområdet och Mariedalsskolan, mer belysning på fotbollsplan på Flanaden, belysning av träd och buskar i olika färger utmed Tornstigen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Planeringsingenjör
Marina Karlsson

Telefon
0521-72 12 32

E-post:
marina.karlsson@vanersborg.se