Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-17

Bodialog om attraktiva bostäder

Tisdagen den 15 november var det åter dags för bodialog dit kommunen bjudit in byggherrar och fastighetsägare för att diskuterade hur vi tillsammans skapar fler attraktiva bostäder i vår kommun.

På plats från kommunen var den politiska ledningen samt representanter från de förvaltningar som arbetar med bostadsplanering.

Vi har Bodialog minst två gånger per år och kan se att antalet deltagare på dialogerna växer för varje gång. Dialog med branschen är en viktig kanal för oss på kommunen. Att lyssna och få in reflektioner och synpunkter blir en bra vägledning i vårt arbete.

Elisabeth Ericsson, Swedbank

Vid denna Bodialog berättar Elisabeth Ericsson, Stefan Johansson från Swedbank berättar om bostads-produktion ur bankens synvinkel. Framöver kommer det bli mycket fokus på kapitalfrågan hos bankerna. Banker behöver ha en stark kapitalbas för de framtida investeringarna av nya bostäder. Kvadratmeterpriserna på fastigheter, i Vänersborgs kommun, har dragit iväg rejält. De nya amorteringsreglerna har inte påverkat fastighetspriserna enligt Elisabeth.

Elgärde. Granskning pågår tom 21 november.

Plan- och bygglovschef Jasmina Lilja redovisar kommunens pågående planarbete. Vi har idag 23 detaljplaner för boende som är under produktion, dessa planer kan möjliggöra över 1200 nya bostäder.

Planeringssekreterare Lars Rudström berättar om kommunens arbete med bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet är ett av kommunens strategiska dokument och är kopplat till kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, Blå plan samt utgör ett av underlagen för beslut i Mål och Resursplanen.

Vänersborg växer och vi behöver bygga ca 150 nya bostäder per år för att möta.

Cypressen

Gunnar Johansson VD för AB Vänersborgsbostäder presenterar deras kommande planer.

Behovet av lägenheter har ökat markant de senaste åren. År 2012 fanns det 65 tomma lägenheter och idag har bolaget en intressekö på 7500 personer. Idag byggs det 48 lägenheter i kv Cypressen mitt i stan. Vänersborgsbostäder planerar att under några års tid bygga 380 nya lägenheter där Holmängen är nästa projekt efter Cypressen.

Katarina Frändberg kommunens nya stadsarkitekt presenterar sig. Katarina har under många års tid arbete som arkitekt i det egna företaget Hof arkitekter. För tre år sedan började hon att jobba i Herrljunga kommun som stadsarkitekt. Från och med 1 januari kommer hon att jobba fulltid hos oss som stadsarkitekt. Katarina ser fram emot att få utveckla Vänersborg tillsammans med fastighetsägare och byggare.

Marie Dahlin efterfrågar vad nästa vi ska ta upp på nästa bodialog vilket blir strandskydd, centrumutveckling, pågående detaljplaner samt hur kommunen planerar för förskolor och skolor då när Vänersborg växer.

- Byggherrar och fastighetsägare kan bidra med mycket bra information som ger oss stöd i vårt fortsatta arbete, säger Sophia Vikström, chef för Byggnasförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nästa bodialog blir i början av maj 2017.

För ytterligare information
Sophia Vikström, chef byggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0521-72 12 05,

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se