Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-12-02

Sanden

Fastighetsägare på Sanden, politiker och tjänstemän har samlats för att diskutera Sandens utveckling som nu drivs genom planprogrammet.

Planprogrammet kommer nu att lämnas in till kommunfullmäktige för ett godkännande. Syftet med planprogrammet är att kunna möjliggöra för boende på Sanden, en ny centrum- och sjönära stadsdel kan växa fram. När planprogrammet är godkänt kan detaljplaneringen för området startas. Utvecklingen av området kommer att göras etappvis. Idag finns det ingen tidplan för etapperna utan det kommer att ske på fastighetsägarnas initiativ. Den första etappen för boende planeras vara vid nordöstra hörnet av Sanden vid ICA och Blomsterlandet

Sanden påverkas då Vänern stiger och hur området påverkas måste ses om en helhet. Henrik Olsson från Ramböll presenterar hur södra Sanden (Området söder om Dalbobron) kan skyddas från översvämning då Vänern stiger men även vid skyfall i framtiden. Hela Sanden ligger lågt och översvämmas nästa helt då Vänerns höjd är 47,16. Senast vi hade stora översvämningar på grund av att Värnen steg var år 2000/2001 och då var Vänerns höjd +46.

Katarina Frändberg, som är stadsarkitekt, kommer att jobba med Sandens utveckling genom detaljplanering och dialoger med fastighetsägare.

KONTAKT

Förvaltningschef
Andreas Knutsson

Telefon:
0521-72 12 35

E-post:
andreas.knutsson@vanersborg.se


Sophia Visktröm. Förvaltningschef på Byggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen