Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-12-07

Gallring av skog vid Skidstugan

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra en mindre gallring vid Skidstugan.

Målen med gallringen är att gynna biologiskt och ekonomiskt värdefulla träd. Området blir också mindre känsligt mot storm och snötryck.
Gallringen kommer att ske inom det blåa området på kartan.
Några ekar kommer att frihuggas.
Kommunens skogar är certifierade och gallringen kommer följa gällande regler.

Har du frågor kan du kontakta
mark- och exploateringsingenjör Maria Wagerland eller
enhetschef för skog- oc h natur, skogsförvaltare Håkan Ek.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se