Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-21

Holmängen- Björkholmsgatan

Arbetet med vattnet och avloppet längs med GC-vägen vid Östra vägen fortsätter. Nu är vi på väg över Björkholmsgatan. Det innebär att vi stänger av vägen för biltrafik och hänvisar trafiken till den befintliga GC-vägen som går upp längs med Björkholmsgatan.

Gång och cykeltrafik hänvisas till tidigare utsatt skyltning runt området.

Vid röd markering stänger vi av. Grön linje visar hur vi leder runt trafiken.

Röd markering visar avstängninen. Grön linje visar hur vi leder trafiken.

 

Under tidens gång har det dykt upp frågor kring varför vi
väljer den stäckningen vi gör och inte längs med Östra vägen. En bra fråga vars svar alla givetvis ska få ta del av. Syftet med projektet är att byta ut dom befintliga ledningarna som försörjer Vargön, Mariedal och delar av Onsjö på grund av att dom är i väldigt dåligt skick. Dom befintliga ledningarna ligger idag längs med Östra vägen. Ledningarna måste under hela projektet var i bruk så områdena ovan har tillgång till vatten och avlopp. Skulle vi välja den sträckningen utmed Östra vägen skulle arbetet försvårats och fördyrats. Vi hade blivit tvungna att vara extremt försiktiga, dels vet vi att det finns mycket berg i området vilket innebär sprängning, även grävning vid dom ledningarna hade varit svårt utan att riskera att dom går sönder.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se