Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-26

Aktuella detaljplaner på webben

Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas.

Byggnadsnämnden ansvarar för detaljplaneringen. Planläggning sker i en process enligt reglerna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

I en karta kan du klicka på ett område och få upp information om vilken plan som gäller just där samt ladda ner handlingar som beskriver vad som tillåts i just det området. Klicka på bilden till höger eller på länken nedan för att komma till kartan.

Karta med kommunens gällande planer

Är du mer nyfiken på vilka nya detaljplaner som är på gång i kommunen?

Klicka här för att komma till kartan med aktuella planprojekt

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se