Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-24

Bodialog för att skapa tillväxt

Under onsdagen arrangerades bodialog. Ett arrangemang där kommunen, byggföretag, fastighetsägare och arkitekter träffas för samverkan och informationsutbyte.

Den röda tråden är att vi vill bli fler invånare i Vänersborgs kommun och för att uppnå detta spelar bostadsbyggandet en central roll.

Kommunen arrangerar Bodialog minst två gånger per år. Dialog med branschen är en viktig kanal för kommunen och att lyssna och få in synpunkter är en bra vägledning i vårt arbete.

på agendan stod bl.a.:

  • Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin hälsade välkommen
  • Jasmina Lija, Plan- och bygglovschef Vänersborgs kommun presenterade aktuella planer
  • Roland Liljeqvist, Vattenfall pratade om energiförsörjning
  • Johan Larsson, Länsstyrelsen redovisade strandskyddslagen
  • Lars Rudström, Vänersborgs kommun berättade om den nya kollektivtrafikplaneringen för kommunen samt kort om Västtågutredningen och pågående infrastrukturarbete.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se