Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-26

Låga grundvattennivåer

Stora delar av Sverige har just nu låga grundvattennivåer, vilket beror på att nederbördsmängderna under vintern inte har varit tillräckliga för att fylla på grundvattenmagasinen.

Vänersborgs kommun har nivåer under det normala, men Vänersborgs Kretslopp & Vatten ser ingen risk för vattenbrist för normalanvändaren ansluten till det kommunala vattenledningsnätet.

Majoriteten av kommunens dricksvatten produceras i ytvattenverken på Skräcklan och Rörvik, som tar vatten från Vänern. Större delen av dricksvattenförsörjningen påverkas därmed inte av låga grundvattennivåer. Kommunen har två mindre grundvattenverk där de låga nivåerna märks av, men det berör inte normalanvändaren och för närvarande är inga restriktioner för vattenanvändning nödvändigt. Kommunen för en dialog med vattenkrävande industrier utifall att begränsningar uppkommer i deras verksamheter.

Har du egen brunn?

Tar du vatten från egen brunn bör du vara extra vaksam på vattennivåerna. Fundera över om du kan spara på vattnet för att nå en lägre vattenförbrukning, exempelvis genom att inte diska under rinnande vatten eller att använda regnvatten för att vattna i trädgården.

Läs mer om de låga grundvattennivåerna:

Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information om låga grundvattennivåer publiceras vid behov på kommunens hemsida.

KONTAKT

VA-chef kretslopp & vatten
Daniel Larsson

Telefon
0521-72 12 60

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post
daniel.larsson@vanersborg.se

MER information

Läs mer om de låga grundvattennivåerna:

Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information om låga grundvattennivåer publiceras vid behov på kommunens hemsida.