Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-01

Äldre märkning av kemikalier upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper
eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt nya regler i den s.k. CLP-förordningen.

Det innebär bland annat att de gamla orange-svarta farosymbolerna inte längre får användas utan nya symboler ska användas. Läs gärna mer om den nya märkningen hos Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa symboler får inte användas längre…

 

…utan ersätts av de nya faropiktogrammen

faropiktogram

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 12 72

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se