Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-15

Vi är bra på klimatanpassning

Vänersborg är rankad som fjärde bästa kommun i landet när det gället klimatanpassning.

För att skapa en samlad bild av hur långt Sveriges kommuner kommit i sitt arbete med klimatanpassning och för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring, årligen en kartläggning av kommunernas arbete. Resultaten ligger till grund för en rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete där goda exempel lyfts fram.

Enligt rankingen tillhör Vänersborg topp 4 bland Sveriges 290 kommuner vad gäller klimatanpassning. Vid förra året kartläggning
var vi nummer 1.

- Förra året fick vi beröm för vårt arbete med översvämningsfrågor och vår Blåplan. Detta har fungerat som föredöme och inspiration för andra kommuner. Därför har andra kommuner närmat sig och, och i vissa fall gått förbi, oss i rankingen, säger Sophia Vikström, chef för byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Vänersborgs läge vid Vänern och Göta Älvs inlopp gör att vi måste anpassa oss för kommande klimatförändringar för att kunna vara en
attraktiv kommun.

Vad är det som att Vänersborg ligger så högt upp i rankingen?
Här är några exempel på det som vi har jobbat med under året:

  • Nytt kommunikationsmaterial angående
    översvämning på kommunens hemsida. Det handlar om hur man som individ kan skydda sig mot översvämning samt ansvar mellan fastighetsägare och kommun.
  • Ny Översiktsplan på gång. Den lyfter behovet av
    att skapa hållbara dagvattensystem, för att kunna undvika lokala översvämningar kopplade till skyfall och extrem nederbörd, vilka är följder av klimatförändringarna.


- Vi är stolta över den fina placeringen och är självklart sporrade att återerövra förstaplatsen, säger Sophia.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Sophia Vikström
Chef byggnads- och samhällsbyggnads- förvaltningarna

Telefon:
0521-72 12 05

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se