Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-07-03

Eldningsförbud i Vänersborgs kommun

Eld utomhus

Kommunen har under dagen fattat ett beslut om att eldningsförbud gäller tills vidare i hela Vänersborgs kommun, på rekommendation av NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningsförbund.

Eldningsförbudet innebär att:

1. Eldning utomhus är förbjuden. Verksamheter med risk för gnistbildning i skog och mark bör undvikas.

2. Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grll eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. (Engångsgrill direkt stående på marken är ej tillåten.)

Bedömningen gäller från 2017-07-03 och tills vidare.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt 10 kap 5 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF)Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din säkerhet
Din Säkerhets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandriskprognoser - SMHI
SMHI:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster