Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-22

Klartecken för Belfragegatans förskola

I dag fattade byggnadsnämnden beslut om bygglov för en ny förskola i kvarteret Hönan.

- Väldigt roligt att vi nu får fler förskoleplatser i centrala Vänersborg, säger Boel Jansson, verksamhetschef förskola.

Förskolan kommer att byggas på gräsytan bakom Pärlans gatukök. Den får 6 avdelningar, har plats för över 100 barn och cirka 20 heltidstjänster, inklusive kökspersonal.

Belfragegatans förskola ersätter Poppelvägens förskolas fyra avdelningar. Därmed skapas ytterligare två avdelningar i Vänersborg.

- Här kan vi bedriva verksamhet i moderna lokaler anpassade efter dagens krav på tillgänglighet och miljöer anpassade för yngre barns lärande. Det ser vi verkligen fram emot, säger Boel Jansson.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se