Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-14

Farligt avfall bilen

Under vecka 38 och 39 hittar ni Farligt avfall bilen på olika platser i Vänersborg

Det är viktigt att så mycket som möjligt av vårt farliga avfall samlas in. För att underlätta insamlandet har vi en Farligt-avfall-tur med Farligt-avfall-bilen till utvalda platser för hämtning.

Farligt-avfall-bilen kan bara ta emot småsaker i mindre kvantiteter, t.ex. batterier, glödlampor, brandvarnare, hårtorkar, småkemikalier, lysrör, målarburkar och sprayburkar.

Det måste tydligt framgå vad det är för innehåll i de förpackningar du lämnar. Skrymmande farligt avfall, som vitvaror, datorer, TV och hushållsmaskiner, lämnas på våra Återvinningscentral.

Höst 2017

Tisdag 19 september
Brålanda-Torg kl. 17.00 -18.15
Frändefors-Tempo kl. 18.30-20.00

Onsdag 20 september
Åvs Hallevi kl. 17.00 -18.00
Stationsvägen 27 kl. 18.15-19.00
Vargön-Torget kl. 19.15-20.00

Torsdag 21 september
Åvs Torpahallen. kl. 17.00 -18.00
Korsn Rattg-Tegelbruksv kl. 18.15-19.00
Åvs Petersbergsvägen kl. 19.15-20.00

Tisdag 26 september
Åvs Väne-Ryr kl. 17.00 -18.00
Åvs Dalaborgsparken kl. 18.15-19.00
Kommunhusets parkering kl. 19.15-20.00

Onsdag 27 september
Onsjöskolan kl. 17.00 -18.00
korsn Johannesbergsv-Hovslagarg kl. 18.15-19.00
Brättevägen-tennisbanan kl. 19.15-20.00

Torsdag 28 september
ÅVS Nya Vattentornet kl. 17.00 -18.00
ÅVS Belfrageg-kv tuppen kl. 18.15-19.00
ÅVS Hamngatan 25 kl. 19.15-20.00

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se