Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-27

Detaljplan för Del av Lindås 2:2, nu ute på samråd

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av fastigheten Lindås 2:2, Vargön, som nu ställs ut för samråd.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheter att bebygga planområdet med bostäder. Planarbetet ska utreda var och i vilken omfattning bostäder kan tillåtas med hänsyn till bland annat störningar från Nordkroksvägen.

För att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan är planförslaget utställt för samråd mellan 27 september - 18 oktober 2017.

Utställningslokaler

Vargöns bibliotek, Fyrkanten Vargön                                          Öppettider: måndag 16.00-19.00, tisdag och torsdag 10.00-13.00
och 16.00-19.00

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A

Läs mer: Detaljplan för Del av Lindås 2:2

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se