Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-09

Detaljplan för Niklasberg 14, nu ute på granskning

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till detaljplan för Niklasberg 14, som nu ställs ut för granskning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att inom området uppföra byggnader för bostäder, småskalig centrumverksamhet samt vård.

För att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan är planförslaget utställt på granskning mellan 9 oktober - 30 oktober 2017.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A

 Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se