Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-16

Detaljplan för Trestad Center Östra, nu ute på samråd

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Trestad Center Östra, som nu ställs ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att marken ska kunna användas till handel, kontor och industriverksamhet.

Planområdet ligger i ett strategiskt läge i Trestadsregionen mellan Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Planområdet ligger i östra delen av Trestad Center och avgränsas av väg E45 i väster och järnvägen Norge/Vänerbanan i öster.

För att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan är planförslaget utställt på samråd mellan 16 oktober - 8 November 2017.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A

Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se