Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-16

Upphävande av områdesbestämmelser, nu ute på granskning

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till upphävande av områdesbestämmelser för golfbana vid Grunnebo. Förslaget ställs nu ut på granskning.

Syftet med upphävandet är att ta bort den nuvarande markregleringen för
golfbana som är inaktuell och som kan förhindra annan angelägen markanvändning. Syftet är också att utreda förutsättningarna för nuvarande skyddsbestämmelser för den gamla exercisplatsen inom området.

För att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan är planförslaget utställt för samråd mellan 16 oktober – 31 oktober 2017.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A

Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1

Läs mer: Upphävande av områdesbestämmeler för golfbana vid Grunnebo

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se