Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-20

Informationsmöte Nordkroken

Torsdagen 19 oktober hölls ett informationsmöte för de fastighetsägare i Nordkroken som påverkas utav Vänersborgs Kretslopp & Vattens kommande utbyggnad utav kommunalt vatten och spillvatten i området.

Informationsmötet hölls i mötesrum på Gatuenheten, Nygatan 76. Representanter från Tekniska enheten, Kretslopp & Vatten samt Lantmäterimyndigheten fanns på plats och kunde besvara frågor.

De presentationer som visades på mötet finner ni på hemsidan som handlar om den kommunala VA-utbyggnaden i Nordkrokenöppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Tekniska enheten
Projektledare:
Krister Lavén
Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon:
0521-72 12 03

E-post:
krister.laven@vanersborg.se

Kretslopp & Vatten
Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Adress:
Residensgatan 51

Telefon:
0521 - 72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se