Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-25

Gågatan får ett ansiktslyft

Illustratör Frida Oscander

Planteringarna på gågatan förändras till en palett av perenner, formklippta buskar och prydnadsgräs.

Växtligheten som finns i dag i planteringarna har vuxit sig för stora och varken passar eller trivs längre på platsen. När förändringen är klar kommer gågatan att upplevas som ljusare och bli en mer attraktiv plats för oss i Vänersborg. Rabatterna blir stiliga och annorlunda med en spännande blandning av växter vilket kan ge en känsla av lyx.

En del av växterna som finns idag kommer att vara kvar i planteringarna tillsammans med nya. Kombinationen av gammalt och nytt ger bra förutsättningar för att få en ny och modernare plantering. Växter som tas bort flyttas till parker i kommunen där de passar bättre.

Som vänersborgare kan du följa rabatternas skiftningar i takt med årstiderna. Kombinationen av barrväxter och perenner gör att rabatten förändras och målsättningen är att planteringarna ska blomma så stor del av året som möjligt. Under vinterhalvåret kommer fröställningar pryda rabatterna och sommartid kommer de vara lika fina som våra blomurnor. Fjärilar, humlor och bin kommer att dras till blommorna och bidra till den biologiska mångfalden.

Omarbetningen av rabatterna startar efter Oktobermarknaden och beräknas ta 2 – 3 veckor. Arbetet ska göras av Gatuenhetens parkavdelning och pågår vardagar mellan 7-16.

Vid frågor kontakta enhetschef Marina Karlsson
e-post: marina.karlsson@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se