Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-02-09

Rekord i antal detaljplaner

Byggkran

Intresset är stort för att bygga i Vänersborgs kommun. Ett tecken på det är att 13 detaljplaner vann laga kraft 2017. Nytt rekord!

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett visst område i en kommun får bebyggas. Att det togs fram så många planer förra året är ett
tecken på att intresset för att producera bostäder är stort.

- Vårt mål är att planprocessen ska vara så smidig som möjlig för beställaren. För att mäta det genomförde vi på kommunens planenhet
förra året en enkätundersökning där beställarna fick svara på frågor hur de upplevde handläggarna, berättar planchef Jasmina Lilja.

Resultatet blev mycket bra!

Engagemanget, handläggarens kompetens och tillgängligheten fick näst intill full pott på en 10-gradig skala.

När det gällde den totala upplevelsen av detaljplanen och handläggning gav 80 procent en tia i betyg och 20 procent en åtta.

Beställarna gav också beröm i fritextsvaren. Några exempel:

- Mycket professionell hantering och extremt snabbt och effektivt framtagande av detaljplanen.

- Hela processen fungerade bra, fick information hur ärendet låg till från start. Handläggaren ringde och förklarade processen. Jättebra.

- Att det löpt smidigt, trevligt bemötande och tålmodiga svar på alla frågor. Snabb återkoppling på mail.

När det gällde saker vi kan bli bättre på var ett svar ”snabbhet” och ett annat ”priset”.

Tio beställare svarade på enkäten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se