Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-03-13

Program för bevarande och utveckling - nu på remiss

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram en remissupplaga för Vänersborgs innerstad - Program för bevarande och utveckling.  Programmet ställs nu ut på remiss.  

Programmet omfattar Vänersborgs innerstad och ska fungera som ett besluts- och kunskapsunderlag för kommunens arbete med detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

En målsättning är att arbetet ska väcka stolthet och intresse hos stadens invånare, fastighetsägare och hos de myndigheter som på olika sätt arbetar med den fysiska miljön.

Remisstiden är mellan 13 mars - 17 juni 2019. Det finns under denna tid möjlighet att lämna synpunkter och förslag på programmet.

För mer information: Läs här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

OM VÄNERSBORG

Vänersborg har en lång tradition att värdera och uppmärksamma sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

1600-talets rutnätsstad, 1800-talets stadsplan, residensstaden vid Vänern med den småskaliga bebyggelsen utgör grundläggande värden för stadens identitet.

Rutnätsplanen och byggnader från två århundranden bildar en trivsam stad att leva i.