Hoppa till innehåll

 

Gällande detaljplaner

De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar på ett specifikt område på kartan kan du få information om vilken plan som gäller på platsen samt att du kan ladda ner handlingar som beskriver vad som tillåts i det valda området (plankarta och planbeskrivning).

På kartan visas även blå markeringar som redovisar vart vi just nu arbetar med nya detaljplaner. Som fastighetsägare/blivande fastighetsägare kan det vara bra att känna till om en ny detaljplan är på gång och hur man kan komma att påverkas. Pågående planer ger information om hur vi planerar att utveckla staden, dessa kopplar ofta an till redan befintliga detaljplaner.

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många av de gällande planerna är väldigt gamla. Därför kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt gäller. Ibland saknas dessutom handlingarna helt. I dessa fall ber vi dig att höra av dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen så hjälper vi till. Det finns även möjlighet att använda PBL Kunskapsbanken, planbestämmelsekatalogen Länk till annan webbplats., som hjälp för att tolka äldre detaljplaner. Du kan söka på planbestämmelser och få hjälp med tolkning och se vilken bestämmelse som är dagens motsvarighet.

Funderar du på att söka ett bygglov för något rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen i ett så tidigt skede som möjligt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

Kontakter bygglov:
Bygglovshandläggare

MER information

Om du vill tolka en äldre eller ny detaljplan, kan du använda;

PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.