Hoppa till innehåll

Gällande detaljplaner

De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar på ett specifikt område på kartan kan du få information om vilken plan som gäller på platsen samt att du kan ladda ner handlingar som beskriver vad som tillåts i det valda området (plankarta och planbeskrivning).

På kartan visas även blå markeringar. Dessa redovisar vart vi just nu arbetar med nya detaljplaner och planprogram. Kännedom om att en ny detaljplan är på gång kan vara bra om man som fastighetsägare/blivande fastighetsägare vill veta om man kommer att påverkas av den nya planen men det kan även information om stadens utveckling med koppling till befintliga detaljplaner.

Symbolerna förklarar vad som visas på kartan:


Många av de gällande planerna är väldigt gamla. Därför kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt gäller. Ibland saknas dessutom handlingarna helt. I dessa fall ber vi dig att höra av dig till Byggnadsförvaltningen så hjälper vi till. Det finns även möjlighet att använda PBL Kunskapsbanken, planbestämmelsekatalogenlänk till annan webbplats, som hjälp för att tolka äldre detaljplaner. Du kan söka på planbestämmelser och få hjälp med tolkning och se vilken bestämmelse som är dagens motsvarighet.

Funderar du på att söka ett bygglov för något rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med Byggnadsförvaltningen i ett så tidigt skede som möjligt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

Kontakter bygglov:
Bygglovshandläggare

MER information

Om du vill tolka en äldre eller ny detaljplan, kan du använda;

PBL Kunskapsbankenlänk till annan webbplats