Hoppa till innehåll

 

Nyligen lagakraftvunna planer

Här hittar du de detaljplaner som nyligen blivit antagna och vunnit laga kraft. Klicka på texten i menyn till vänster för att läsa mer om respektive förslag och ta del av handlingar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare