Hoppa till innehåll

Nyligen lagakraftvunna planer

Här hittar du de detaljplaner som nyligen blivit klara och vunnit laga kraft. Klicka på texten i menyn till vänster för att läsa mer om respektive förslag och ta del av handlingar.

Lagkraftvunna planer 2019

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare