Hoppa till innehåll

 

Nyligen lagakraftvunna planer

Här hittar du de detaljplaner som nyligen blivit antagna och vunnit laga kraft. Klicka på texten i menyn till vänster för att läsa mer om respektive förslag och ta del av handlingar.

Lagakraftvunna planer 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Detaljplan

Lagakraft datum

Ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58,

numera Metallurgen 6 (Lunddala särskilt boende) i Vargön

2021-01-11

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare