Hoppa till innehåll

 

Pågående detaljplaner

I kartan nedan presenteras de förslag på detaljplaner och planprogram som Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med. Alla planer befinner sig i olika skeden. Ju längre vi kommit i arbetsprocessen, ju mer information kan du hitta om respektive förslag.

Klicka på texten i menyn till vänster eller på områdena i kartan för att läsa mer om respektive förslag. De blå markeringarna på kartan visar var vi just nu arbetar med ändringar eller nya detaljplaner.

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster? Länk till annan webbplats.

Aktuella detaljplaner

Påverkbara planer

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd/granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

Detaljplaner och översiktsplaner
på samråd och granskning

Skriv tabellbeskrivning här

Plan

Status

Pågår mellan:
Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare