Hoppa till innehåll

Pågående detaljplaner

I kartan nedan presenteras de förslag på detaljplaner och planprogram som Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med. Alla planer befinner sig i olika skeden, vilket gör att mängden information om varje ärende skiljer sig åt. Ju längre vi kommit i arbetsprocessen, ju mer information kan du hitta om respektive förslag.

Klicka på texten i menyn till vänster eller på områdena i kartan för att läsa mer om respektive förslag eller ladda ner planhandlingar i pdf-format. De blå markeringarna visar var vi just nu arbetar med ändringar eller nya detaljplaner.

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Aktuella detaljplaner

Påverkbara planer

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd och granskning finns förslagen utställda på Vänersborgs stadsbibliotek.

Under samråd/granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

Detaljplan

Status

Pågår mellan:

Detaljplan för Källeberg
1:205 m. fl

Granskning

19 september - 25 oktober 2019

Ändring av byggnadsplan nr 240, Timmervik Norra 2:111 m. fl

Samråd

3 oktober - 24 oktober 2019

 

Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare