Hoppa till innehåll

Pågående detaljplaner

I kartan nedan presenteras de förslag på detaljplaner och planprogram som Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med. Alla planer befinner sig i olika skeden, vilket gör att mängden information om varje ärende skiljer sig åt. Ju längre vi kommit i arbetsprocessen, ju mer information kan du hitta om respektive förslag.

Klicka på texten i menyn till vänster eller på områdena i kartan för att läsa mer om respektive förslag eller ladda ner planhandlingar i pdf-format. De blå markeringarna visar var vi just nu arbetar med ändringar eller nya detaljplaner.

Aktuella detaljplaner

Påverkbara planer

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd och granskning finns förslagen utställda på Byggnadsförvaltningen i kommunhuset, Södergatan 16 A i Vänersborg. Det finns då möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

Detaljplan

Status

Pågår mellan:

Ingen detaljplan på samråd/granskning just nu

            


 

Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare