Hoppa till innehåll

 

Pågående översiktsplaner

Vill du veta mer kring hur framtagandet av en översiktsplan går till?
Läs mer om översiktsplan här.

Fördjupad översiktsplan Vänersborg - Vargön

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdena kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. Planen har varit på samråd och granskning och ska nu ses över en sista vända inför ett eventuellt antagande av kommunfullmäktige.

Läs mer om FÖP Vänersborg-Vargön här.

Fördjupad översiktsplan Brålanda

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Samråd genomfördes sommaren 2022.

Läs mer om FÖP Brålanda här.

Naturvårdsprogram, tematiskt tillägg till översiktsplanen

Arbete pågår med att ta fram ett Naturvårdsprogram för Vänersborgs kommun, som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Arbetet genomförs och projektleds av kommunekologerna på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer om naturvårdsplanen här. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

CHALMERSPROJEKT

35 arkitektstudenter från olika länder arbetade under hösten 2014  med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns på hemsidan. Läs mer på följande länk: Chalmersprojekt 2014