Hoppa till innehåll

 

Pågående översiktsplaner

Vill du veta mer kring hur framtagandet av en översiktsplan går till?
Läs mer här!

Fördjupad översiktsplan Vänersborg - Vargön

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdena kringVänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. Samråd om planen pågår fram tills 21 februari 2020. Då kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter kan lämna synpunkter på det förslag som tagits fram.

Läs mer om FÖP Vänersborg-Vargön här!

Fördjupad översiktsplan Brålanda

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017.

Läs mer om FÖP Brålanda här!

Naturvårdsprogram, tematiskt tillägg till översiktsplanen

Arbete pågår med att ta fram ett Naturvårdsprogram för Vänersborgs kommun, som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Arbetet genomförs med hjälp av konsult och med ledning av kommunekologerna på miljö- och byggnadsförvaltningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

CHALMERSPROJEKT

35 arkitektstudenter från olika länder arbetade under hösten 2014  med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns på hemsidan. Läs mer på följande länk: Chalmersprojekt 2014