Hoppa till innehåll

Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan Vänersborg - Vargön

Arbete pågår sedan 2017 med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.

Fördjupad översiktsplan Brålanda

Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Brålanda pågår. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017.

Läs mer om FÖP Brålanda här!

Vill du veta mer kring hur framtagandet av en översiktsplan går till?
Läs mer här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

CHALMERSPROJEKT
 

35 arkitektstudenter från olika länder arbetade under hösten 2014  med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns på hemsidan. Läs mer på följande länk: Chalmersprojekt 2014