Hoppa till innehåll

Pågående översiktsplaner

Översiktsplan 2017 - INFÖR ANTAGANDE

Här kan du se de fem utställningspostrarna som är i A1-format (, 23.8 MB)

Arbete pågår sedan 2014 med att ta fram en ny översiktsplan för Vänersborgs kommun. Den nya planen ska ersätta Vänersborgs kommuns nuvarande översiktsplan från 2006. Syftet med översiktsplanen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i kommunen för att främja en hållbar utveckling. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen. Kommuninvånare och förtroendevalda har deltagit i arbetet bland annat genom olika dialogträffar.

PLANENS SKEDE - INFÖR ANTAGANDE

Förslaget till den nya översiktsplanen var på samråd mellan januari och mars 2016. Planen omarbetades och ställdes sedan ut på utställning mellan perioden 19 juni till 18 september 2017.

Under utställningsperioden har myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar och kommuninvånare haft möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs just nu och kommer därefter redovisas i ett utställningsutlåtande. Beroende på synpunkternas innehåll, kan planen därefter bearbetas innan den antas av kommunfullmäktige.

 

Vid frågor angående planförslaget är ni välkomna att kontakta ansvariga handläggare:

Pål Castell, pal.castell@vanersborg.se, 0521-72 10 91

Lars Rudström, lars.rudstrom@vanersborg.se, 0521-72 11 10

Vill du veta mer kring hur framtagandet av en översiktsplan går till?       Läs mer här!

Utställningshandlingar

Översiktsplan 2017 (huvuddokument) (, 13.3 MB)

Här redovisas bland annat översiktsplanens grundstrategier och utvecklingsprinciper.

ÖP-kartan i tre tematiska delar i A3-format (, 8.9 MB)


ÖP-kartan i A1-format (, 15.6 MB)


ÖP-kartan för webbläsare (liten karta finns även nedan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Underlagsdel (, 22.6 MB)

Sammanställning av kommunens riksintressen, skyddsvärda områden, miljöfarliga verksamheter, utvecklingsområden med mera.

Tyckt om Vänersborgs framtid (, 15 MB)

Sammanställning av material från dialogprocesser genomförda under första delen av arbetet med ny översiktsplan

Konsekvensbeskrivning (, 1.1 MB)

Genomgång av miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av nya översiktsplanen.

Fortsatt arbete: aktivitetslistan (, 1.3 MB)

Sammanställning i tabellform av aktiviteter som tas upp under rubrikerna Fortsatt arbete. Listan visar även förslag på vem som ansvarar för uppföljning, samt bedömning av angelägenhet och genomförbarhet.

Samrådsredogörelse (, 460 kB)

Sammanställning av synpunkter som kom in under samrådet och kommentarer kring hur dessa tagits om hand i omarbetningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

CHALMERSPROJEKT

Gruppbild på studenterna
 

35 arkitektstudenter från olika länder arbetade under hösten 2014  med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns på hemsidan. Läs mer på följande länk: Chalmersprojekt 2014