Hoppa till innehåll

Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan Vänersborg - Vargön

Arbete pågår sedan 2017 med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.

Vill du veta mer kring hur framtagandet av en översiktsplan går till?
Läs mer här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

CHALMERSPROJEKT

Gruppbild på studenterna
 

35 arkitektstudenter från olika länder arbetade under hösten 2014  med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns på hemsidan. Läs mer på följande länk: Chalmersprojekt 2014