Hoppa till innehåll

 

FÖP Brålanda

SAMRÅD PÅGÅR MELLAN 20 JUNI och 25 SEPTEMBER 2022

Flygfoto över Brålanda tätort. Flygfoto.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling.

Nu har ett samrådsförslag tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp utifrån inkomna synpunkter från tidigare dialoginsatser, se mer om dessa nedan. Samrådet är en möjlighet för dig som medborgare, likväl för organisationer och myndigheter, att inlämna synpunkter till förslaget.

Planför­slaget är på samråd under perioden 20 juni - 25 september 2022 enligt 3 kap 8 § plan- och byggla­gen. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Samrådsmöte: Tisdag 23 augusti kl 18-20 i Musik- och kulturskolans aula, Skolgatan 1B 464 61 Brålanda. Ansvariga planhandläggare kommer gå igenom planförslaget och finnas tillgänglig för frågor/synpunkter. Alla är varmt välkomna dit.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, vecka 25-32

Biblioteket i Brålanda, Storgatan 24, Brålanda, vecka 33-38

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: kommun@vanersborg.se. Skriv "Synpunkter FÖP Brålanda" i ämnesfältet.

Det går även bra att skicka synpunkter med vanlig post till: Vänersborgs kommun, kommunkansliet, 462 85 Vänersborg. Skriv som rubrik "Synpunkter FÖP Brålanda".

Synpunkterna ska ha inkommit senast 25 september 2022.

Kartan fungerar bäst i chrome, firefox eller Microsoft edge. Kartan funkar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AKTUELLA HANDLINGAR (SAMRÅD)


Övriga utredningar

Genomförda dialoginsatser innan samråd

Under sommaren 2019 samlade vi in information och kunskap om Brålanda genom olika dialoginsatser.

Materialet har bearbetas och de synpunkter som inkom under dialogperioden har sammanställts. Dialog har även förts i andra sammanhang på Bomässan 2018, i ÖP-arbetet och genom kontinuerlig dialog med Brålanda företagarförening.

Tyck till om Brålanda

Sommaren 2019 genomfördes en webbenkät, där frågor om ett framtida attraktivt Brålanda.

  • Vad är den viktigaste framtidsfrågan?
  • Hur ska Brålanda utvecklas?
  • Vad kan förbättras?

Vänersborgs kommun in företag och näringsliv i Brålanda till samtal och workshop.

Under maj och juni 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på Brålanda bibliotek samt träffa handläggare på plats och diskutera framtida Brålanda.

Elever på Brålanda har varit med och diskuterat samt lämnat synpunkter på vad som är bra/mindre bra i Brålanda och vad som kan bli bättre.

BRÅ-arbete 2020

Under år 2020 var Brålanda utpekat som ett fokusområde i kommunens brott- och trygghetsförebyggande arbete (BRÅ). Inom ramen för detta arbete genomfördes en förbättringsvandring och medborgardialog i Brålanda. Dialog med fastighetsägare på Storgatan, Allégatan och Järnvägsgatan genomfördes också som del i att skapa ett tryggt och gemytligt Brålanda.

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Ansvarig planhandläggare:
Freddie Carlson

Telefon:
0521-72 13 30

E-post:
freddie.carlson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare