Hoppa till innehåll

FÖP Brålanda

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Under sommaren 2019 samlade vi in information och kunskap om Brålanda genom olika dialoginsatser.

Just nu bearbetas och sammanställs alla de synpunkter som har inkommit under dialogperioden. I samband med Bomässa 2018, arbete med ÖP 2017 och Brålanda företagarförenings årsmöte samlades det in synpunkter som också är med i sammanställningen.

Genomförda dialoginsatser

Tyck till om Brålanda

Vi behöver er hjälp för att skapa ett framtida Brålanda!

  • Vad är den viktigaste framtidsfrågan?
  • Hur ska Brålanda utvecklas?
  • Vad kan förbättras?

Vi behöver er hjälp för att skapa ett framtida attraktivt Brålanda! Det finns möjlighet att besvara enkäten fram tills 31 juli 2019.

Klicka här för att komma till webbenkäten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtal och workshop - företag och näringsliv

Den 3:e juni bjöd Vänersborgs kommun in företag och näringsliv i Brålanda till samtal och workshop.

Läs mer här!

FÖP i biblioteket

Det fanns möjlighet under maj och juni att lämna synpunkter på Brålanda bibliotek. Den 4:e juni fanns även möjlighet att träffa handläggare på plats och diskutera framtida Brålanda.

Dialoginsatsen är avslutade, biblioteket har sommarstängt.

Läs mer här!

Brålanda skola

Elever på Brålanda har varit med och diskuterat samt lämnat synpunkter på vad som är bra/mindre bra i Brålanda och vad som kan bli bättre.

Läs mer här!

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Följ vår dialogresa på Instagram!

Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

#FÖPbrålanda

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.