Hoppa till innehåll

 

FÖP Brålanda

Flygfoto över Brålanda tätort. Flygfoto.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Under sommaren 2019 samlade vi in information och kunskap om Brålanda genom olika dialoginsatser.

Just nu bearbetas och sammanställs alla de synpunkter som har inkommit under dialogperioden. I samband med Bomässa 2018, arbete med ÖP 2017 och Brålanda företagarförenings årsmöte samlades det in synpunkter som också är med i sammanställningen.

Genomförda dialoginsatser

Tyck till om Brålanda

Sommaren 2019 genomfördes en webbenkät, där frågor om ett framtida attraktivt Brålanda.

  • Vad är den viktigaste framtidsfrågan?
  • Hur ska Brålanda utvecklas?
  • Vad kan förbättras?

Den 3:e juni bjöd Vänersborgs kommun in företag och näringsliv i Brålanda till samtal och workshop.

Det fanns möjlighet under maj och juni att lämna synpunkter på Brålanda bibliotek. Den 4:e juni fanns även möjlighet att träffa handläggare på plats och diskutera framtida Brålanda.

Dialoginsatsen är avslutad.

Elever på Brålanda har varit med och diskuterat samt lämnat synpunkter på vad som är bra/mindre bra i Brålanda och vad som kan bli bättre.

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Följ vår dialogresa på Instagram!

Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

#FÖPbrålanda

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.