Hoppa till innehåll

 

Brålanda skola

Elever på Brålanda skola har getts möjligheten att vara med och lämna synpunkter på Brålandas utveckling.

Elever i år 3 och 4, deltog i en workshop där vi tillsammans diskuterade:

  • Vad är det bästa med Brålanda?
  • Vad kan bli bättre?
  • Vad saknas?
  • Vad gör ni på fritiden och vart är ni då?

Elever i år 5 besvarade en enkät, Mitt Brålanda. Eleverna fick besvara frågor om vad som är bra i Brålanda och vad som är mindre bra. De fick även redogöra för hur de tar sig till skolan, om skolvägen är trygg/otrygg. I enkäten skulle man även rita på en karta om vad som är bra/mindre bra i Brålanda.

Workshopen samt ta del av elevernas enkäter var intressant och lärorikt. Just nu håller vi på att sammanställa inkomna synpunkter för att få en förståelse för helheten, vad som bör bevaras och utvecklas.

Foto. Bild från dialog på Brålanda skola. Karta, händer, postit-lappar. Foto.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.